Názov výkresu:
#ID Výkresu #Názov výkresu
Časť PD:
#Časť dokumentácie
Paré:
-
Merítko:
1:###
Meno:
Ing. arch. Dušan Sabol
Telefónne číslo:
+420 608 941 383
Email:
dusan@turboprojekt.sk
Typ projektu:
Bývanie | Administratíva | Kultúra | Verejné stavby | Šport | Vzdelávanie | Územné štúdie | Verejné priestranstvá | Rekonštrukcie
Časť projektu:
Architektonická štúdia | Dokumentácia pre územné rozhodnutie | Dokumentácia pre stavebné povolenie | Dokumentácia pre realizáciu stavby | Koordinácia stavby | Autorský dozor
-
2021 | verze 1.0
sk | cz